Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 811/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawie zażalenia H. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 706/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 706/06 od...

II SA/Bk 780/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 913/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 44/06 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt. II SAB/Bk 44/06, o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 44/06, o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w...

I SA/Wa 784/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 672/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi W. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Rzeszowie w przedmiocie decyzji SKO nr [...] dotyczącej zasiłku celowego...

I OZ 935/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SA/Bk 701/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SA/Bk 701/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SA/Bk 701/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w ...

IV SA/Po 768/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 435/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego

I OZ 914/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 44/06 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt. II SAB/Bk 44/06, o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 44/06, o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w...

I OZ 916/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 45/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 45/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 45/06
1   Następne >   2