Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1929/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 785/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy przyznania J. M. zasiłku celowego

II SA/Bk 780/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gd 320/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 107/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 321/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-01

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postawienie pisma K. P. z dnia [...] roku bez rozpoznania

I SA/Wa 1491/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , sygn. akt [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 462/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie WSA w...

IV SA/Gl 1090/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Po 84/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. K. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   8