Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 914/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I SA/Wa 291/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 1388/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 1806/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 58/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I OZ 758/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 58/09 odrzucającego zażalenie M. J. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 58/09 odrzucającego skargę kasacyjną M. J. od wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 58/09 oddalającego skargę M. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcz...

I OZ 644/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 267/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W.K. na pismo SKO w W. , nr [...] w przedmiocie przekazania skargi do organu właściwego

I SA/Wa 217/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 8 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 217/09 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 852/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   9