Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 564/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-04

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia (...), (...) w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 513/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-04

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 513/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-25

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 118/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-20

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr ... w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 784/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 513/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-30

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 784/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 434/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-30

Zażalenie na decyzję SKO w P. nr [...] przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 789/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-05

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 447/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-18

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr ... w przedmiocie zasiłku celowego;
1   Następne >   2