Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 248/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SO/Gl 63/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach

I OZ 357/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 270/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie usług opiekuńczych

III SAB/Kr 61/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

IV SO/Gl 31/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej zasiłku okresowego, w kwestii zażalenia Z. R. na zarządzenie

III SA/Kr 1640/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO sygn. akt. [...] w przedmiocie przekazania odwołania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozpatrzenia według właściwości

I OZ 268/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie usług opiekuńczych

III SA/Kr 1639/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO sygn. akt. [...] w przedmiocie przekazania odwołania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozpatrzenia według właściwości

II SA/Po 617/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie tut. Sądu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   16