Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 762/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;