Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 354/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 227/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 353/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego