Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 663/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 2092/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanaw...

IV SA/Wr 211/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przyznania pomocy ze środków publicznych Skarbu Państwa

I OZ 139/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy uzupełnienia i sprostowania protokołu rozprawy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy , znak: [..] w przedmi...

IV SA/Gl 703/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach

II SA/Sz 12/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego w sprawie z Jego skargi na postanowienie SKO w S z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OZ 1966/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 35/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 703/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach

I OZ 1747/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   +5   +10   15