Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 495/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-09

Zażalenie od postanowienia tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1601/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I SA/Wa 2269/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w czerwcu 2015 r.

III SA/Kr 643/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-20

Zażalenie na pismo WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 1551/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 514/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1526/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1647/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 473/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Gd 1040/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   2