Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1265/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma zatytułowanego 'Odwołanie od decyzji MOPS '

I OZ 1266/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim , znak: [..] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione ponagl...

I OZ 1263/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt: II SA/Łd 495/18 w sprawie ze skargi S.N. na pismo SKO w Piotrkowie Trybunalskim , znak: [..] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma

I OZ 1264/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S.N. na pismo SKO w Piotrkowie Trybunalskim , znak: [..] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma z dnia ...

I OZ 1295/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kole...

II SA/Po 725/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 83/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 532/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

II SA/Go 902/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Go 949/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia niepieniężnego
1   Następne >   +2   +5   8