Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1020/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie zasiłku celowego