Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gd 592/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących egzekucji w sprawach nakazu rozbiórki

II SA/Gd 133/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie wykonania przeglądu ekologicznego

II SA/Bk 318/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie oddalenia jego wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania na prawach strony w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. , nr [...] w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieru...

II SA/Bk 823/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-03-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. Nr [...] w przedmiocie nałożenie grzywny z powodu uchylania się od wykonania obowiązku polegającego na przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania budynku

II SA/Gd 132/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania przeglądu ekologicznego

VII SA/Wa 2295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Skarga A. D. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Lu 296/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

II SA/Gd 133/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie wykonania przeglądu ekologicznego

II SA/Ke 574/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie sprostowania tytułu wykonawczego

II SA/Gd 133/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie wykonania przeglądu ekologicznego
1   Następne >   +2   +5   +10   15