Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gl 603/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach , odrzucające skargę kasacyjną

II SA/Sz 678/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz przekazania wniosku według właściwości

II SA/Po 9/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-24

Sprawa ze skargi E. S. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu w sprawie (...)

II SA/Lu 480/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Po 308/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-15

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia dotyczącego nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Po 308/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-13

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. w sprawie oznaczonej sygnaturą [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 320/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-13

Zażalenie na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia