Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I OZ 836/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające wniosek o uzupełnienie wyroku WSA w Warsza...