Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 972/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie odstąpienia od czynności egzekucyjnych

III SA/Kr 994/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-11

Zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zarzutu na postępowanie egzekucyjne za nieuzasadniony

II SA/Bk 109/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-05-20

Zażalenie od postanowienia wydanego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odstąpienia od czynności egzekucyjnych

II SA/Ke 864/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-12-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gl 908/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego na skutek zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 908/14 o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia