Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Rz 670/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg J.J., B.J. i J.J. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Rz 670/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie nałożenia grzy...

II SA/Sz 1219/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 589/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2801/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie uznania skargi na bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnioną i odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu

II OZ 638/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach z 31 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 864/14 o odrzuceniu zażalenia R.C. na postanowienie WSA w Kielcach z 31 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Ke 864/14 w sprawie ze skargi na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z [...] września 2014 r. Nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 501/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie uznania skargi na bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym za nieuz...

II OZ 808/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 864/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 755/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów za nieuzasadnione w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowalnego
1   Następne >   2