Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

III SA/Gd 7/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Wr 15/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie D.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 746/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązków wynikających z decyzji dotyczącej stanu technicznego budynku

II OZ 527/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia ponaglenia