Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 152/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911/23/150/03 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach