Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Bk 649/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-12-16

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi W. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 784/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-03

Zażalenie na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Moniek

II OZ 1218/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D....

III SA/Kr 513/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 458/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-05-21

Skarga Z. K. i Rady Miejskiej w M. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza M.

II OSK 1653/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-13

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej J. P. od wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 859/13 w sprawie ze skargi J. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta postan...