Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie

I SA/Lu 718/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 r. w zakresie zażalenia strony skarżącej

III SA/Lu 180/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej długu celnego