Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 802/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO we [...] , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 802/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 666/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przekazanie składników majątkowych w drodze aportu

II SA/Bd 1599/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-04

Skarga W. Ł. na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 1612/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 233/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-11-20

Skarga J. K. na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Bd 234/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Bd 436/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-25

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości odrzucić zażalenie.