Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Gl 269/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w zakresie zażalenia na zarządzenie z 7 marca 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi