Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1782/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OZ 1850/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie odpłatności częściowej za usługi opiekuńcze

I OZ 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zasiłku stałego

I OZ 1849/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie odpłatności częściowej za usługi opiekuńcze