Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 604/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego