Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 234/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OZ 1267/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wr 835/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-11

Zażalenie na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Wr 715/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o przekształceniu udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości

II SA/Gd 869/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 508/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania na własność działki