Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2087/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej , nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-27

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku

I SA/Wa 716/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-06

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-27

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 694/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie placówki bez zezwolenia

I SA/Wa 2087/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy zgodnie z właściwością
1   Następne >   2