Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 402/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Ke 402/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Ke 395/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2012-2014

II SA/Ke 395/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2012-2014