Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 124/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełn...