Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol

I OZ 699/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję ...

III SA/Wa 2602/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-12

Zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SAB/Łd 9/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi sygn. akt II SAB/Łd 63/96

I SA/Wr 1353/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w J. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Gd 1333/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

VII SA/Wa 2747/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I SA/Po 901/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-01

Skarga: [...] na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania ponaglenia, dotyczącego niezałatwienia w ustawowym terminie sprawy, za nieuzasadniony

II OZ 645/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma K. G. w sprawie ze skargi K. G. w przedmiocie wezwania do sprecyzowania treści pisma

I SAB/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie

IV SA/Po 412/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego , nr [...] w przedmiocie odmowy sprostowania wpisów w ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   +2   6