Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

III SO/Łd 3/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-07

Wniosek J. N. o wyłączenie sędziego NSA Janusza Nowackiego od orzekania w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 5/07

III SO/Łd 10/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie I SA/Łd 293/08 ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zażalenia D. A. na zarządzenie Przewodniczącego o pozostawieniu wniosku D. A. o wyłączenie sędziów Wydziału I bez rozpoznania

III SO/Łd 10/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku Z. S. o wymierzenie Prokuraturze Rejonowej [...] w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie w terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na bezczynność Prokuratury Rejonowej [...] w Ł. polegającą na zaniechaniu wykonywania obowiązków służ...

III SO/Łd 10/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku Z. S. o wymierzenie Prokuraturze Rejonowej [...] w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie w terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na bezczynność Prokuratury Rejonowej [...] w Ł. polegającą na zaniechaniu wykonywania obowiązków s...

III SO/Łd 9/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie I SA/Łd 292/08 ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zażalenia D. A. na zarządzenie Przewodniczącego o pozostawieniu wniosku D. A. o wyłączenie sędziów Wydziału I bez rozpoznania

III SO/Łd 10/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SO/Łd 10/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie w sprawie z wniosku Z. S. o wymierzenie Prokuraturze Rejonowej Ł. w Ł. grzywny za nieprzekazanie w terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na bezczynność Prokuratury Rejonowej Ł. w Ł. polegającą na zani...

III SO/Łd 10/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku Z.S. o wymierzenie Prokuraturze Rejonowej [...] w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie w terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na bezczynność Prokuratury Rejonowej [...] w Ł. polegającą na zaniechaniu wykonywania obowiązków służbow...

III SO/Łd 5/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w Łodzi z 13 kwietnia 2016 roku pozostawiające bez rozpoznania pismo S. C. z 9 marca 2016 roku