Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 627/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...], nr [...] w przedm...

II OZ 984/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt II SO/Po 8/05 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt II SO/Po 8/05 o oddalenie wniosku D. W., J. W., M. W. i M. W. ...

II OZ 708/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OZ 941/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie [...]. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia [...].r., nr [...]. w przedmiocie zwrotu podania o nałożenie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1245/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i ...

II OZ 1271/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 784/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 255/07 o odrzuceniu zażalenia D. W., M. W., M. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 255/07 o odrzuceniu zażalenia złożonego przez D. W., M. W., M. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 255/...

II OZ 1248/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1091/05 w zakresie odrzucenia zażalenia M. W. i M. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1091/05 w zakresie odrzucenia zażalenia J. W. na postanowienie sygn. akt VII SA/Wa 1091/05 odrzucające zażalenie D. W., M. W. i M. W. na zarządzenie z dnia 25 wrze...

II OZ 1091/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie II SA/Wr 178/04

II OZ 982/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu oddalające wniosek o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu
1   Następne >   +2   5