Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 271/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z ...

II SA/Gl 845/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-23

skarg W. D., R. D., I. P. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie użytkowania obiektu na skutek wniesionych przez W. D. oraz

VII SA/Wa 2723/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 201

VII SA/Wa 947/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 22 maja 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 947/11 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 1392/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 592/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących egzekucji w sprawach nakazu rozbiórki

II SAB/Po 20/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-23

Zażalenie na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta P. w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych; oraz w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta P. w przedmiocie nakazu doprowadzenia obiektu do ...

II SA/Łd 1076/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-10

Zażalenie na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego dotyczącego udzielenia pozwolenia na rozbiórkę postanaw...

VII SA/Wa 2213/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 695/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych.
1   Następne >   +2   +5   +10   16