Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 671/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] stycznia ...

II OZ 1645/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego znak [...] w przedmiocie uchylenia decyzji we wznowionym postępowaniu oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i...

II SA/Sz 122/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 440/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty za legalizację obiektu

II SAB/Gl 60/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w kwestii zażalenia na zarządzenie

II SA/Wr 671/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-15

Zażalenie na wyrok WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uznania za bezzasadne nieudostępnienie lokalu mieszkalnego i ukaranie grzywną

II OZ 1645/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego znak [...] w przedmiocie uchylenia decyzji we wznowionym postępowaniu oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i udziele...

II SA/Gl 1613/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie odrzucające zażalenie na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania

II SA/Kr 696/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] znak [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i odmowy jej uchylenia

II SA/Gd 14/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   18