Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II SA/Wr 296/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SA/Po 149/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz opłacie paliwowej za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2010 r.

I GZ 173/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej , nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w opłacie paliwowej

I GZ 174/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej , nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w opłacie paliwowej

III SA/Gl 458/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania w opłacie paliwowej

III SA/Gl 467/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania w opłacie paliwowej

III SA/Gl 456/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania w opłacie paliwowej

III SA/Gl 465/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania w opłacie paliwowej

I SA/Bk 347/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w związku z naruszeniem warunków zwolnienia od akcyzy nabytego wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu