Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SAB/Wr 31/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie niewydania prawa jazdy na skutek zażalenia T. K. na postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt [...] odrzucające skargę kasacyjną

II GZ 106/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego ; nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie kary pieniężnej za narusze...

II SA/Rz 116/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami

II GZ 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w pr...

I OZ 609/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie , nr [...] w przedmioci...

III SA/Gd 918/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem prawa

III SA/Wr 591/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające zażalenie M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające zażalenie M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające skargę kasacyjną M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające skargę M. B. na uchwałę Rad...

III SA/Łd 1016/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. do dnia 2 stycznia 2014r.

III SA/Łd 94/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi M. B. na uchwałą Rady Miasta Z. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie korzystania z ulg w komunikacji na liniach tramwajowych 11 i 46
1   Następne >   +2   +5   +10   89