Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Gd 393/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

VI SA/Wa 3174/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

Zażalenie na postanowienie z 13 stycznia 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 3174/13 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] września 2013 r, nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Go 1020/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Bd 1055/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

I OZ 389/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Kaliszu , znak: [..] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

III SA/Gd 1082/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

II SA/Gl 1073/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 1073/17

II SA/Gl 1072/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 1072/17

II SA/Rz 99/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Wr 338/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-05

Skarga S. M., na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, zażalenia skarżącego na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 338/17, w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi,
1   Następne >   +2   +5   11