Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ol 363/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO z dnia '[...]' w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego skierowania na badania lekarskie

III SA/Gd 122/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie przyznania skarżącemu prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

I OZ 504/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Lu 281/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

WSA w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Tchórzewska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. E. z siedzibą w S. od decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

VIII SA/Wa 918/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 13 kwietnia 2017 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

VI SA/Wa 1148/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Zażalenie na zawarte w punkcie drugim postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] ma...

II SA/Go 1183/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej