Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 1587/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automacie poza kasynem gry

VI SA/Wa 1737/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie utraty statusu zakładu...

II GZ 273/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Zażalenie na postanowienie referendarza sądowego WSA w B. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gie...