Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 589/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II SA/Rz 1639/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier za automatach poza kasynem gry

III SA/Kr 617/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej znak: [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzenie gier na automatach poza kasynem gry

V SA/Wa 300/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Gd 884/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-22

Skarga 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Po 819/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-29

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

III SA/Kr 1092/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Rz 709/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg P.N. i A Sp. z o.o. z/s na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach po...

III SA/Kr 247/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-30

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Krakowie w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

II GZ 116/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie ; nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
1   Następne >   3