Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SAB/Bk 7/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie tut. Sądu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sadowego od zażalenia na postanowienie tut. Sądu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na niezaska...

II SAB/Bk 7/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie tut. Sądu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sadowego od zażalenia na postanowienie tut. Sądu w przedmiocie odrzucenia zażalenia na n...