Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Go 857/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-24

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

II SA/Sz 438/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

VI SA/Wa 1541/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , Nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny

VI SA/Wa 461/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie kwarcu żyłowego

VI SA/Wa 1541/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 13 listopada 2008 r. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska z [...] czerwca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji

VI SA/Wa 2021/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanowił: odrzucić zażalenie

II SA/Rz 896/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego części dotyczącej wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji

VI SA/Wa 1541/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji

VI SA/Wa 2411/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją uchylającą w części koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego

VI SA/Wa 2021/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 2021/07) uchylające postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 2021/07 w punkcie drugim protokołu z rozprawy, którym zwrócono się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W. o wyznaczenie nowego adwokata z urzędu dla A. W. z uwagi na to, że skarżący wypowiedział pełnomocnictwo dotychczasowemu adwokatowi z u...
1   Następne >   +2   4