Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 615/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi D. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Lublina

I OZ 281/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ostrołęce [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 717/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucające zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 311/08 odrzucającego skargę D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Od...

I OZ 659/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję zarządu Miasta Lubina Nr [...] w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów oraz uchylenia decyz...

II SA/Wr 879/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w J. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej

II SA/Wr 126/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-10

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Go 718/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-12

Sprawa ze skargi J.M. i J.M. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia informacji o środku odwoławczym

II SA/Gl 686/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II SA/Gl 686/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Sądu oraz zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 10 sierpnia 2

II SA/Gl 687/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Sądu oraz zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach z...
1   Następne >   +2   +5   +10   47