Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 589/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi G. A. na postanowienia SKO z dnia[...]grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

II SAB/Ol 51/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w wydaniu decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 592/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi G. A. na postanowienia SKO nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I SA/Wa 590/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi G. A. na postanowienia SKO nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

I SA/Wa 593/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku

II SA/Łd 459/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-27

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Gl 671/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 671/11

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2