Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.F. na pismo Zarządu Dzielnicy [...] W. , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1502/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2397/11