Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 1120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Legnicy , nr [...] w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

II SA/Kr 987/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II OW 22/07 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod regulację rzeki po...

IV SA/Wa 1548/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności de...

II SA/Bk 905/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-02

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie oceny zgodności z prawem uchwały spółki wodnej w sprawie wysokości składki

II OZ 972/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie odstąpienia od czynności egzekucyjnych

II SA/Gl 79/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie w kwestii zażalenia skarżących K. P. i S. P. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 79/08

II SA/Kr 456/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego ;

II OZ 434/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego urz...

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
1   Następne >   +2   +5   9