Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Po 5/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-17

Zażalenie na punkt 1 (pierwszy) postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...] października [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego odpływu wody gruntowej do kanalizacji deszczowej

II SA/Gl 933/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonywanie przyłączy wodnokanalizacyjnych w kwestii zażalenia skarżącego na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II o rozdzieleniu skarg

II OZ 853/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za mienie zniszczone w wyniku po...