Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

II OZ 296/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie Nr [...] w przedmiocie zmiany stosunków wodnych

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

II OZ 237/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 238/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Gl 1131/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie: umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 542/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 1674/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom

II SA/Bk 1170/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-03-14

Zażalenie na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nakazu przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie

II OZ 129/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi J. L. na pismo Starosty Będzińskiego znak [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   2