Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 367/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

II FZ 509/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki

I SA/Lu 914/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości straty za 2004 r.

III SA/Wa 541/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. Nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe P. Oddział Z. w podatku od towarów i usług za grudzień 2004r. oraz poszczególne miesiące...

III SA/Wa 630/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r.

III SA/Gl 56/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii zażalenia Strony skarżącej na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 58/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii zażalenia Strony skarżącej na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 62/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii zażalenia Strony skarżącej na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Gl 63/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii zażalenia Strony skarżącej na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Gd 1061/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   26