Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 2602/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-12

Zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Wr 1353/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w J. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Gd 1333/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

I SA/Po 901/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-01

Skarga: [...] na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania ponaglenia, dotyczącego niezałatwienia w ustawowym terminie sprawy, za nieuzasadniony

I SAB/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie

I SA/Gd 1333/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

I SA/Gd 1333/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

I SA/Gd 451/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , sygn. akt [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego

I SA/Lu 718/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 r. w zakresie zażalenia strony skarżącej

II FSK 2193/11 - Postanowienie NSA z 2013-08-29

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r.
1   Następne >   2