Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1152/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Zażalenie na postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego

I SA/Wr 1151/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Zażalenie na postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego

I SA/Wr 918/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za listopad 2010 r.

I SA/Bk 164/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Białymstoku w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc VIII 2014 r.

I SA/Wr 1014/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Zażalenie na postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych

I GZ 640/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt I GZ 640/16 w zakresie oddalenia zażalenia

I GZ 641/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt I GZ 641/16 w zakresie oddalenia zażalenia

I SA/Wr 917/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za październik 2010 r.

I SA/Wr 1488/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-10

Zażalenie na postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postan...

I SA/Wr 1518/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-10

Zażalenie na postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych
1   Następne >   +2   +5   +10   14